آخرین خبر/ویدئویی از یک مهد کودک که در آن مربی صهیونیست بر ای اینکه کودک را آرام کند روی او پتویی می اندازد و روی کودک می نشیند و بر اثر این کار کودک خفه می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی