باشگاه خبرنگاران/ یک زوج دستفروش به نام عنوان پدارم و ندا یا «پِدی و نِدی»به مدت سه سال به ظاهر در تهران دستفروشی می کردند. دستفروشی این زوج پوششی بود برای انتشار کلیپ در فضای مجازی و افزایش دنبال کنندگان، زوجی که البته رازشان با مهاجرت به خارج از کشور برملا شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید