باشگاه خبرنگاران/ مرد شرور معروف به حمید مشکی بعد بازداشت توسط ماموران همچنان نفس‌کش طلبید.

او یکی از نوچه های وحید مرادی یکی از مشهورترین شرورهاست.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید