تسنیم/ ترکیه تا سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ هزار واخد مسکونی در استان های شمالی خواهد ساخت.

به گزارش ترند، ترکیه تا سال 2023 حدود 15 هزار واحد مسکونی در استان های ترابزون، سامسون، اردو، ریزه و گیرسون خواهد ساخت.

این ساختمان های مسکونی توسط اداره توسعه مسکن ترکیه (TOKI) ساخته خواهد شد.

علاوه بر این به عنوان بخشی از برنامه دگرگونی شهرها، 2 هزار خانواده از مراکز استان ها به حومه شهرها تا سال 2023 منتقل خواهند شد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید