k ٨.٧
٠

فارس/ توضیحات رئیس شورای شهر هشتگرد، درباره ساختمان عجیبی که باعث دلهره مردم شده بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید