مشرق/ این روزها در”مدینه النبی“ میهمانی ”رنگ ها“ در حرم ”بزرگ منادی بی رنگی“ برپاست و میهمانان از گوشه و کنار دنیا به رسم ادب، بهترین لباس ها را پوشیده اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید