آخرین خبر/ خانم نشاط جهاندارى بعنوان خلبان اول در شرکت هواپیمایى زاگرس چک شد.خانم جهاندارى موفق شد پس از خانم شهرزاد شمس، دومین زن ایرانى باشد که کاپیتان یک هواپیماى مسافربرى مى‌شود./کن نیوز

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید