آخرین خبر/ محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی که در برنامه فرمول یک حضور داشت، از چرایی دستور قطع آب منزل مدیرعامل آبفای خراسان جنوبی می گوید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید