آخرین خبر/ فرود بویینگ ۷۷۷ در هیوستون تگزاس از چند نمای مختلف ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید