آخرین خبر/ قاضی پرونده محمد علی نجفی: ظرف مهلت قانونی ٧ روز رای پرونده صادر خواهد شد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید