آخرین خبر/ شهرداری مشهد جدیدا یک دستگاهی تو ایستگاه مترو گذاشته که وقتی جلوش ورزش کنی، بلیت رایگان می ده خیلی باحاله.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید