تسنیم/ رئیس راست‌دست انجمن چپ‌دستان ایران گفت: 10 درصد مردم دنیا چپ‌دست هستند و آنها حقوقی دارند که می شود با جرات گفت بیش از 90 درصد آن محقق نشده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید