آخرین خبر/ ارتباط مستقیم با مکه مکرمه درباره آخرین خبرها از مناسک حج را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید