فارس/ بازپرس شعبه 2 دادسرای امور جنایی و جرائم خاص شهرستان کرج، از دستگیری اعضای باند جعل عنوان، کلاهبرداری و کارچاق‌کنی در دستگاه قضائی و دوایر دولتی در تهران و البرز خبر داد.

بهمن آبیار اظهار داشت: اخیرا اعضای باند کلاهبرداری و کارچاق‌کنی در دستگاه قضائی در استان های تهران و البرز به نام‌های «علیرضا شوندی، امید شوندی، سعید فایلی و نیما فردپنریق» که از طریق جعل عناوین حقوقی و ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضائی اقدام به اغفال و کلاهبرداری از افراد می کردند، دستگیر و بازداشت شدند.

بازپرس شعبه 2 دادسرای امور جنایی و جرائم خاص افزود: لذا حسب دستور مرجع قضائی مبنی بر انتشار تصاویر این افراد در رسانه‌ها و جراید کثیرالانتشار، تصاویر آنها به منظور شناسایی شکات و مالباختگان احتمالی و طرح گزارش و شکایت علیه آن‌ها منتشر می‌شود و مردم می‌توانند به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج (امور جنایی و جرائم خاص) مراجعه کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید