تسنیم/ فاجعه منا؛ خون بهایی که هیچگاه قابل محاسبه نیست.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید