خبرگزاری دانشجو/ کنایه مجری تلویزیونی به اظهارات نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید