فارس/ حال و هوای آخرین روز مناسک حج را مشاهده می کنید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید