جهان/ وقتی محمد تقی فهیم در نقد فیلم قصر شیرین کودکان حاشیه نشین را کودکانی کم هوش میداند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی