آخرین خبر/ رشد قارچ‌گونه ییلاق نشینان به حریم رودخانه‌ها پایانی ندارد؛ سیل به حکم تخریب خانه‌های ییلاقی کمک کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی