ایلنا/ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره فیلم‌های کشتن سگ‌های ولگرد به وسیله اسید گفت: فیلم‌های در حال انتشار قدیمی هستند و تازگی ندارند.

چند فیلم منزجرکننده و حاوی صحنه‌های دلخراش از کشتن سگ‌های ولگرد به وسیله اسید در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره این اتفاق گفت: فیلم‌های در حال انتشار قدیمی هستند و تازگی ندارند. این فیلم‌ها مربوط به سال های گذشته است که با مدیر و مسوول آن کار برخورد قاطع صورت گرفت و برکنار شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی