آخرین خبر/ ادامه آتش سوزی در «گران کاناریا»؛ دومین جزیره بزرگ از مجمع الجزایر قناری

🔸 بیش از 4 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شده و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی