آخرین خبر/ آتش‌سوزی‌های گسترده و پی در پی جنگل‌های آمازون که دود ناشی از آن از فضا نیز قابل مشاهده است. روند نابودی جنگل‌های آمازون شدت گرفته است؛ به‌ گونه‌ای که در ماه جولای گذشته در هر دقیقه، به اندازه سه زمین فوتبال از «ریه‌های زمین» نابود شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی