آخرین خبر/ این آسانسور در یک فروشگاه فروش عطر بر اثر پارگی طناب سقوط می کند و بر اثر جرقه های ایجاد شده کل فروشگاه آتش میگیرد. در این حادثه 1 نفر دچار سوختگی شدید شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی