مشرق/ گزارشی از تعقیب و گریز و دستگیری قاچاقچیان شیشه در غرب تهران که حدود 12 کیلوگرم مواد مخدر به همراه داشتند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی