آخرین خبر/ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد: در سال 97، بالاترین فراوانی نارضایتی مردم از اطاله دادرسی بود.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی