آخرین خبر/ ماجرای خارج کردن بمب عمل نکرده از بدن یک رزمنده از زبان جراح قهرمان، سرهنگ دکتر ناصر تابش.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی