صدا و سیما/ واژگونی کامیون حامل لیمو جاده جهرم شیراز
منطقه مّخّک

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی