٦٣٩
٠

خبرآنلاین/ من یک شهروند مسئولم و میدونم که مصرف سوخت کمتر و ترافیک روان تر آسمان شهرم رو آبی تر میکنه
پس سعی میکنم حداقل با یک روز در هفته استفاده از حمل و نقل عمومی یا تردد با دوچرخه روزهای پاک شهرم رو بیشتر و بیشتر کنم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید