خراسان/ براساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد مهم دولتی به بانک مرکزی و بانک های عامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی، مخاطبان موظف شده اند سامانه مبتنی بر وب مربوط به استعلام شماره شبای بانکی کارمندان دولت را بر اساس کد ملی، در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند و در عین حال، ترتیبی اتخاذ کنند که وجوه مربوط به حقوق و مزایای مستمر این افراد، بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب آن ها واریز و مراتب، به دستگاه های دولتی مربوط اعلام شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید