باشگاه خبرنگاران/ یک موتورسوار با شدت به خودرویی که قصد پارک کردن داشت، برخورد کرد.

راکب موتورسیکلتی با سرعت زیاد در خیابان حرکت می‌کرد که با خودروی یک زن برخورد کرد. راننده خودرو هنگام گردش به راست و پارک کردن مسیر موتورسوار را مسدود کرد و باعث زمین خوردن او شد. موتورسوار نگون بخت به دلیل آسیب شدید بدنی به بیمارستان انتقال یافت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی