مشرق/ این باند در آرژانتین از پنجره‌های قطار در حال حرکت این گونه وسایل مسافران را سرقت می‌کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید