آخرین خبر/ جوانان مشمول خدمت شرق استان تهران به شیوه های جدید به خدمت سربازی اعزام شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رسپينا
رسپينا آگهی