آخرین خبر/ توضیحات رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان درباره حمله ملخ ها به مزارع نیشکر خوزستان:حداکثر خسارت وارد شده 10 درصد است که قابل ترمیم میباشد. تا پایان هفته پرونده این ملخ ها بسته خواهد شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید