فارس/ دانش آموزان روستای سیل زده «چم مهر»، بعد از گذشت شش ماه از وقوع سیل و حدود یک هفته مانده به بازگشایی مدارس، هم چنان مدرسه ندارند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید