باشگاه خبرنگاران/ عده ای از مردم با کمک هم در تلاشند تا بتوانند نیازهای تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت را برطرف کنند و راه را برای تحصیل کودکان باز کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید