مشرق/ گزارشی از هشدار جدی پلیس به برهم زنندگان نظم عمومی جامعه را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید