آخرین خبر/ سخنان استاد بندانی نیشابوری در انتقاد از تعیین نرخ توسط برخی مداحان را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید