آخرین خبر/ اگر ناراحتی قلبی‌دارید نبینید!

یک انسان نما جفت گوش‌های یک الاغ را جلوی دوربین می‌بُرد تا حیوان زبان بسته با ناله و زجر جان دهد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید