فارس/ وزیر آموزش و پرورش گفت: درست است که در چهل سال گذشته توفیقات بزرگی برای توسعه کمی مدارس دولتی داشتیم اما اولویت امروز توسعه کیفی این مدارس است.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درباره سیاست آموزش و پرورش برای توسعه مدارس دولتی، اظهار کرد: درست است که در چهل سال گذشته توفیقات بزرگی برای توسعه کمی داشتیم و اما اولویت امروز توسعه کیفی این مدارس است.

وی افزود: نخبگان را مورد حمایت قرار می‌دهیم و به خانم مهاجرانی هم گفته ام تا برنامه‌ای را در چارچوب سند تحول بنیادین برای حمایت از نخبگان تدوین کند که به موضوعاتی مثل اشتغال آنها توجه کند.

*المپیادی‌ها ثروت ما هستند

فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیادهای علمی سال 97 اظهار کرد: المپیادی‌ها امروز نشان‌دار و معرف جمهوری اسلامی شدند.

وی با بیان اینکه آدمی برای پریدن دو بال دانش و اخلاق را نیاز دارد، گفت: ثروت ما نفت نیست بلکه ثروت ما المپیادی‌های ما هستند.

وی در ادامه بیان کرد: المپیادی‌ها ستاره‌دار هستند و باید مراقب خود باشند.

مهاجرانی افزود: غفلت منتظر است که ما را از دغدغه‌های خود دور کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید