آخرین خبر/ در حالی که شهردار تهران دستور عزل پیمانکاران خاطی در موضوع حذف نام شهدا از برخی تابلوهای شهری را صادر کرده است، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران این موضوع را ساختگی، فتوشاپ و جعلی دانست.

خبرآنلاین به نقل از محسن هاشمی:
مردم ما آگاه تر از آن هستند که با حذف فوتوشاپی نام شهید از تابلوها یا افزودن نام شهید در تابلوهای مربوط به اشخاص عادی فریب بخورند.
برخی جریانات پنهان وآشکار سیاسی، سعی دارند با استفاده سیاسی از نام شهدابه دوقطبی سازی کاذب در جامعه بپردازند.
نمی توان با خبرسازی، جعل ،تخریب و تهمت، از نام شهید برای سیاسی کاری و تخریب رقیب استفاده کرد.
افتخار ما در شورای شهر تهران، شهرداری تهران همراهی و همگامی با ایثارگران و تکریم و تعظیم خانواده های شهدا است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید