آخرین خبر/ توضیحات رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره حکم تخلیه ساختمان های بازرسی اصناف را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید