صدا و سیما/ یک مقام محلی وزارت حالت فوق العاده روسیه: چهار طبقه این مرکز تجاری در آتش سوخت اما در نهایت این آتش سوزی مهار شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید