مشرق/ کانالی کلیپی متفاوت از جوانان انقلابی تبریز را به اشتراک گذاشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید