فارس/ عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که زندگی در قلب تهران(منطقه ۱۲) مرده است، گفت: مرده را هم نمی‌شود با بخشنامه زنده کرد.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل از حافظان ابنیه تاریخی که در محل خانه شهید مدرس برگزار شد گفت: مشکل این مناطق این است که زندگی در آن مرده است و کرده را با بخشنامه نمی‌شود زنده کرد.
وی گفت: این کوچه‌ها روزی در از همسایه بود پر از زندگی بود و وقتی زندگی از جایی برود دیگر نمی شود با بخشنامه زندگی را برگرداند

مسجد جامعی ادامه داد: اینجا دیگر زندگی نبوده و یا انبار است و یا خوابگاه و زندگی خوابگاهی موقتی است و آدم دلش برای خوابگاه و مسافرخانه دلش نمی‌سوزد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این بافت این مشکل را دارد و تا زندگی به این بافت برنگردد این تزریق های موردی موجب رشد نمی شود.

وی افزود: ما سرمایه‌گذاری مان در این بناها سودآور است زیرا از آن استفاده می‌کند و اگر سودآور نبود بخش خصوصی نمی آمد در آن سرمایه‌گذاری کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: آن کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همراه و هم سو با برنامه‌های ما برای بافت مورد نظر باشد.

وی به خانه مدرس اشاره کرد و گفت: مدرس می‌گوید کدام بلدیه؟ بادیه مبتنی بر خواست مردم یا بادیه استبداد؛ این سخنان حکایت از آن دارد که باید خواست مردم در بلدیه رعایت شود.

مسجدجامعی تصریح کرد: ما نظام مان مردم سالار است و باید به خواست مردم توجه شود و قرار نیست حکومت هر جا دلش خواست بتواند خیابان بکشد.

وی خطاب به شهردار منطقه ۱۲ گفت: از شورای سوم و چهارم چند سند به جا مانده است که یکی از آنها تملک خانه بهبهانی در منطقه سرپولک است در آن خانه با یک خانه تیپ روحانیت مواجه هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: سند دیگری داریم که شش سال قبل تصویب شد مربوط به شیخ فضل الله نوری بود که شناسایی شده است ولی کاری در دوره چهارم برای آن انجام نشده است.

مسجد جامعی تصریح کرد: از شما می‌خواهم منزل بهبهانی و شیخ فضل الله نوری را هم مورد توجه قرار داده و احیای آنها را اگر هنوز آغاز نکرده‌اید آغاز کنید.

وی ادامه داد این دو خانه از آن جهت دارای اهمیت است که مثل خانه یک تاجر یا یک دانشمند جز خانه‌های «تیپ» هستند و تیپ آنها مربوط به روحانیت است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید