فارس/ روش تهیه آب بهداشتی در پیاده‌روی اربعین، نشانی حمام‌های بهداشتی عراق را مدنظر قرار دهید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید