آخرین خبر/ ویدئیی در فضای مجازی منتشر شده است در توضیحات آن نوشته شده است:
""رژه اقتدار فقط این؛ دیروز اندونزی 74 سالگی تشکیل ارتش ملی اش رو جشن گرفت ، اما هلیکوپتره خراب کرد رژه شون رو""


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید