باشگاه خبرنگاران/ رزمی‌کار متخلف با مامور پلیس درگیر شده و او را کتک زد.

یک رزمی‌کار روس در حرکتی ناگهانی ماموران پلیس را غافلگیر کرده و یکی از آنها را کتک زد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید