آخرین خبر/ آخرین وضعیت تردد زائران از مرکز مانیتورینگ مناطق مرزی را مشاهده می کنید. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: با توجه به حجم زیاد تردد از مرز امکانات حمل و نقل کشور عراق پاسخگو نبود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید