تسنیم/ بررسی میدانی خبرنگار اعزامی تسنیم به مرز چذابه حاکی از آن است که هم اکنون عبور زائرین به سمت کشور عراق توسط مرزبانی عراق ممنوع شده است.

بررسی میدانی خبرنگار اعزامی تسنیم به مرز چذابه حاکی از آن است که هم اکنون عبور زائرین به سمت کشور عراق توسط مرزبانی عراق به دلیل اذحام جمعیت و نبود وسیله نقلیه بسته و ممنوع شده است.

چند ساعتی است که عبور زائرین به سمت کشور عراق توسط مرزبانی عراق به دلیل اذحام جمعیت و نبود وسیله نقلیه بسته و ممنوع شده است.

با توجه به گرمی هوای خوزستان امکانات رفاهی از جمله آب کار را برای خانواده‌هایی که با فرزندان خود در مرز جهت حضور در پیاده روی اربعین مستقر شده‌اند بسیار مشکل کرده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید