فارس/ برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1399 اعلام شد.

جزئیات زمان‌بندی آزمون‌های سراسری سال 1399 اعلام شد.
جزئیات زمان‌بندی آزمون‌ها به شرح تصویر دوم خبر است:


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید